Move to menu Move to submenu Move to content

공지사항-학부

[수업] 2024학년도 하계 계절수업 강창민 교수님 미시경제이론, 경제수학 강의실 변경 공지

2024-05-22l 조회수 392

2024학년도 하계 계절수업 강창민 교수님 미시경제이론, 경제수학 변경된 강의실  안내드립니다.  

과목번호 강좌
 번호
개설교과목            편성강의실 편성시간
212.201 001 미시경제이론             83-506          월수금 123
212.214 001 경제수학             83-506               월수금 789
 
 
Scroll Top